จำนวนผู้ติดต่อเข้ามาทั้งหมด 62,360
จำนวนยูสเอร์ที่เข้าใช้บริการทั้งหมด 20,818
จำนวนบริษัทที่ใช้บริการทั้งหมด 20,807
จำนวนแอฟฯที่ให้บริการทั้งหมด 134
จำนวนประเภทข้อมูลที่ให้บริการทั้งหมด 116
จำนวนโซลูชั่นที่ให้บริการทั้งหมด 78